Kerajaan Malaka / Kesultanan Malaka (Pendiri, Letak, Raja-Raja, Sejarah Kerajaan Malaka)

Kerajaan Malaka didirikan oleh Paramisora/Parameswara yang kemudian berganti nama menjadi Iskandar Syah . Ia mendirikan kerajaan Malaka i...
Read More

Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai (Sumber Sejarah, Raja-Raja, dan Sejarah Kerajaan Samudra Pasai)

Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang terkenal yaitu Nisan pada Makam Sultan Malik As Saleh. Berikut adalah gambar dari nisan Sultan Mal...
Read More